ที่อยู่ : โรงเรียนนาน้อย เลขที่ 201 หมู่ 1 ถนนเจ้าฟ้า ตำบลนาน้อย อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน 55150

โทรศัพท์ : 054-789093

โทรสาร : 054-789094

เว็บไซต์ : www.nanoi.ac.th

อีเมล์ : nanoischoolnan@gmail.comComments